Tree of Light Mercatorplein

Over de Tree of Light

Niet het gebrek aan geld, maar de schaamte en het gevoel van minderwaardigheid is het probleem van mensen die in de schuldhulpverlening terechtkomen’ aldus Toni, een ervaringsdeskundige uit de schuldhulpverlening. Het is niet de reikende hand van allerlei instellingen die het verschil gaan maken, er moet een fundamentele andere zienswijze komen op het verschil arm en rijk en geslaagd en mislukt. Die gedachte heeft StroomWest ter hand genomen.

StroomWest is een autonoom performance-collectief dat zich beweegt op het ‘niemandsland tussen kunst en kerk’ en deze beide uitersten verbindt door dat wat verborgen is, in het licht te stellen. Zo organiseerde StroomWest in 2012 Lijdensweg West, een kunstroute in het publieke domein die speelde met het thema lijden. Dit initiatief kreeg landelijke bekendheid.

In lijn met dit streven kwam Rikko Voorberg, artistiek leider StroomWest met het idee van de Tree of Light. Dit initiatief, gebaseerd op een gelijknamig project in Orlando Florida is niet enkel een hoogwaardig artistiek lichtsculptuur, maar presenteert ook een omkering van de maatschappelijke verhoudingen. In deze boom staat niet de kracht van de veryuppende wijk centraal, die sterker en aantrekkelijker wordt door de ZZP-ers en tweeverdieners die de Baarsjes mooi wonen vinden. Hierin wordt aandacht gevraagd voor de kracht en de belangrijke bijdrage van mensen die het niet gemakkelijk hebben in de wijk. Te denken valt hierbij aan ouderen met een klein pensioentje, mensen die ziek of slecht ter been zijn, jonge mensen met fikse schulden, gezinnen die niet rond kunnen komen en winkeliers die de huur echt niet kunnen betalen.

Voor de verlichting van deze boom lenen we lampjes van mensen die al weinig hebben. We vragen hen om met hun lampje de buurt te verlichten, als symbool van het feit dat zij onmisbaar zijn in een samenleving. Armoede de wereld uit is een mooi streven, maar begint niet met meer geld voor mensen maar meer waardering voor de kracht van mensen die het niet breed hebben.

Geleend Licht

 • Ali
 • Ali
 • Ali

Team

StroomWest is een autonoom performance-collectief dat zich beweegt in het ‘niemandsland tussen kunst en kerk’. StroomWest verbindt deze beide uitersten door dat wat verborgen is, in het licht te stellen. Zo organiseerde StroomWest in 2012 Lijdensweg West, een kunstroute in het publieke domein die speelde met het thema lijden. Dit initiatief kreeg landelijke bekendheid.

StroomWest werkt in wisselende samenstelling aan haar projecten. Een overzicht van de makers die aan de Tree of Light werkten, vindt u op deze pagina.

Meer informatie over StroomWest is te vinden op: www.stroomwest.nl

Rikko Voorberg (c) dp51 photographyRikko Voorberg is artistiek leider van StroomWest. Naast kunstenaar/theatermaker is Voorberg theoloog en gemeentestichter. Binnen StroomWest zoekt Voorberg naar overeenkomsten en verschillen tussen kunst en geloof. De spanning tussen deze twee werelden vindt hij in situaties “dat je op straat gaat zitten met mensen die wel geïnteresseerd zijn in het verhaal, maar niet in de kerk.” Hij wil mensen met verschillende achtergronden “uit hun comfortzone halen en dan ontdekken waar we staan. Wat vinden we belangrijk? Waar leven we voor?”

Voor de Tree of Light bedacht Voorberg het concept, leende hij licht, verzamelde hij verhalen en hielp hij mee bij de constructie van de boom.

De Tree of Light past binnen het dogma dat Voorberg met StroomWest opstelde:

 • De vloer is leeg. Geen geloof, kennis of spiritualiteit is vereist voor het betreden ervan.
 • De ruimte is leeg. Geen geloofsovertuiging mag als dwingend of bindend worden gepresenteerd.
 • Elke overtuiging is de persoonlijke overtuiging van de desbetreffende maker, niets meer.
 • Een toevallige gezamenlijke overtuiging mag nooit worden overbelicht of door trucage worden gezocht. Wat er is, dat is er en kan elk moment verdwijnen.
 • Verdraaiing van de werkelijkheid ten einde een ander te winnen voor het eigen gelijk is ten strengste verboden.
 • Eenvoudige verkettering van derden is ten strengste verboden.
 • Elk ingenomen standpunt is een standpunt in het hier-en-nu, elk standpunt kan ingenomen voor de duur waarin de maker dat verlangt.
 • Liturgische vieringen in één en dezelfde traditie zonder tegengeluid zijn niet toegestaan.
 • De bijeenkomst vindt plaats in een performanceruimte zonder podium of tribune.
 • Er is geen voorganger die antwoorden kan geven. Iedereen is maker.

Tessa Hendriks (c) Rikko VoorbergTessa Hendriks (1987) woont en werkt in Amsterdam. In 2010 is ze afgestudeerd aan de HKU (Utrecht) daar deed ze de docentenopleiding beeldende kunst, in 2011 studeerde ze af aan het KASK (Gent) bij de richting Beeld en Installatiekunst. Hendriks maakt schuilplaatsen en lichttuinen. Om te ontsnappen middenin de werkelijkheid, om te verstoppen en te spelen, te ontdekken. Vanuit een deconstructief proces ontstaan werelden, waarvan onduidelijk is of ze in opbouw of juist in afbraak zijn. Open plekken bieden ruimte voor invulling door de toeschouwer. Ze wil graag belangrijke kunst maken, ruimtes waar mensen vrolijk, speels en nieuwsgierig van worden en dat dan de wereld beter wordt. Daarom houdt ze zich ook bezig met exposeren op uiteenlopende plekken en mogen mensen vaak meedoen en denken.

Voor de Tree of Light werkte Hendriks samen met StroomWest. Zij tekende voor ontwerp, constructie en bouw van de boom. Dankzij haar open houding kwamen buurtbewoners graag een praatje maken. Zo werd de Tree of Light een echt buurtproject dat zelfs de altijd roerige jaarwisseling onbeschadigd overleefde.

Ander werk van Tessa Hendriks is te vinden op www.tessahendriks.com. Bouwverhalen over de Tree of Light zijn te lezen op haar weblog.

dp51 photographyTim Mooij-Knip van dp51 photography werkte eerder samen met StroomWest, onder andere in de projecten Lijdensweg West en Nachtmis@Casa Rosso (Nuit Blanche 2012). Mooij won de “People of Amsterdam” portretwedstrijd 2011, en zijn werk werd o.a. aangekocht door Insinger de Beaufort Private Bank, P14 art collection, Basis Amsterdam en Heesterveld Community. Onder barre weersomstandigheden fotografeerde Mooij de “opening” van de Tree of Light.


Marit van den BergMarit van den Berg is fotografe. Ze specialiseert zich in portret-, portfolio- en festivalfotografie. Haar vrije werk kenmerkt zich door een geheel eigen stijl die zijzelf karakteriseert als intergalactisch. Voor de Tree of Light maakte Van den Berg de foto’s van de geleende lichten. Hierin zijn zeer bescheiden sporen van haar vrije werk terug te vinden.


Alfard MenningaAlfard Menninga is in het dagelijks leven organisatie-adviseur. Daar houdt hij zich bezig met vraagstukken op het grensvlak van mens en IT. Buiten zijn werk is hij één van de vaste medewerkers van StroomWest. Zo werkte hij onder andere mee aan de performances die StroomWest in het kader van Nuit Blanche 2012 en 2013 opzette. Voor de Tree of Light verzamelde Menninga lichten en verhalen en bouwde hij from scratch de website waar u nu naar kijkt.

Geen goed kunstproject zonder toegewijde sponsors. De Tree of Light kwam tot stand dankzij bijdragen van:

Kesbeke


espacioconstructies


logo-stadsdeel-West

Contact

Op dit moment is de Tree of Light opgeslagen. Maar natuurlijk kan zij zo weer opgebouwd worden: met geleend licht van uw buren, gevonden hout uit uw buurt en geleende verhalen van de mensen naar wie u nieuwsgierig bent.

De Tree of Light leent zich uitstekend voor combinaties met meerdaagse evenementen, of verrassingsoptredens.

Voor meer informatie over de Tree of Light, of voor een offerte-aanvraag kunt u contact opnemen met rikko@stroomwest.nl.